Žalioji energetika

Atsinaujinantieji energijos šaltiniai arba atsinaujinantieji energijos ištekliai (AEI) yra energijos ištekliai egzistuojantys ir cirkuliuojantys gamtoje. Šių energijos išteklių atsiradimą, judėjimą bei atsinaujinimą nulemia gamtoje nuolatos vykstantys procesai, tokie kaip: saulės šviesa bei šiluma, vėjo, bangų energija, tekančio vandens (hidroenergija), biologinių procesų (pavyzdžiui, skaidant nuotekas anaerobiniu būdu) energija ir geoterminis šilumos srautas. Čia kalbama apie aplinkoje esančios atsinaujinančios energijos pavertimą į vartotojui prieinamą energiją. Stebint naftos bei jos produktų kainų kilimą, šio ištekliaus kiekio mažėjimą, keliamą žalą vartojimo procese, iškilo poreikis ieškoti alternatyvių energijos šaltinių, galinčių patenkinti augantį energijos poreikį. Atsinaujinantieji energijos šaltiniai puiki alternatyva tradiciniams energijos šaltiniams, nes:

  • Apsaugo aplinką ir visuomenės sveikatą, padeda išvengti ar sumažinti išmetamų teršalų kiekius, kurie prisideda prie smogo, rūgščių kritulių ir visuotinio atšilimo, mažina vandens suvartojimą, šiluminę taršą, atliekų, triukšmo, ir neigiamo žemės panaudojimo sukeliamą žalą;
  • Sukuria naują konkurenciją, o tai padeda apriboti iškastinio kuro kainų kilimą;
  • Sumažina didėjančią priklausomybę nuo importuojamo kuro ir elektros energijos;
  • Sumažina išlaidas, tenkančias dabartiniams ir būsimiems aplinkos apsaugos reikalavimų įgyvendinimo procesams;
  • Padeda tausoti gamtos išteklius ateities kartoms.

 

Atsinaujinančių energijos išteklių skaičiuoklė*: http://www.avei.lt/lt/aei-konverteris

*Ši skaičiuoklė skaičiuoja iš turimų atsinaujinančių energijos išteklių išgaunamą energijos kiekį, tokiu būdu galima tarpusavyje lyginti atsinaujinančių energijos išteklių rūšis, specifines energijos vertes, susipažinti su AEI energetiniu potencialu.

Naujienos

2014/04/08

Gerbiamieji kolegos,

Nuoširdžiai kviečiame Jus kartu su mumis pasidžiaugti Vilniaus mieste gimstančia nauja ir svarbia tradicija – Vilniaus miesto energetikos dienomis.

Vilniaus miesto energetikos dienos vyks modernizavimui bei energijos taupymui skirtos parodos „Supernamai 2014” metu, šių metų balandžio 10-13 d. „Siemens“ arenoje.

Apsilankę Vilniaus miesto energetikos dienų interaktyviame stende, galėsite susipažinti su namų energiniu efektyvumu, pabandyti interaktyviai įdiegti energiją taupančias priemones, gauti specialistų konsultacijas.

Parodos atidarymas vyks balandžio 10 d. 10.30 val.

Labai lauksime Jūsų dalyvaujant.

2014/04/08

Vilniaus miesto savivaldybė pirmą kartą organizuojamose „Energetikos dienose“ pristatys vilniečiams pristatys interaktyvų pastatų šilumos suvartojimo žemėlapį bei pasiūlys pastate interaktyviai įdiegti šilumos energiją taupančias priemones.